Coen Zwezerijnen
  06 1466 3070
  coen@dmdt.nu
  LinkedIn Coen

Coen Zwezerijnen (Oprichter, Hoofdtrainer)

Coen werkte eerst 14 jaar in het bedrijfsleven. Sinds 2005 is hij therapeut met een eigen praktijk, speciaal voor topkader en specialisten die psychologisch in de knel zitten. Sinds 2002 werkt Coen als leiderschaps- en teamtrainer. Zijn focus in die zware groepstrainingen ligt bij zelfhulp, persoonlijk leiderschap, teamdynamiek en leiderschap.

Wat Coen opvalt bij teams is dat ze zichzelf ernstig tekort doen; vaak ontbreekt een gedeelde cultuur met een sterke onderlinge vertrouwensband. Waardoor pseudo harmonie en conflictmijding overheersen. Dat in schril contrast staat met de teamcultuur bij speciale militaire eenheden – de special forces – waar een sterke onderlinge vertrouwensband, eigenaarschap en gegunde macht meer regel dan uitzondering zijn. Key in de chaos waar special forces risico’s nemen en elkaar laten excelleren.

“Comfy onderdeel zijn van de veilige kudde gaat ten koste van eigenaarschap en aanspreekgedrag. Het maakt een kudde angstig en onveilig. Ik leer teams veiligheid te scheppen door te confronteren, zonder elkaar sociaal te liquideren. Dat vraagt om sterke leiders. Dat geldt ook voor het individu: Die wil graag veilige gecontroleerde groei en een gezonde work-life balance. Heel woke maar als je persoonlijk leiderschap toont weet je dat groei een pijnlijk proces is. Zeker bij volwassenen. Bovendien groeit niets in je comfortzone.”

Coen omarmt de uitspraak ‘Hard choices, easy life. Easy choices, hard life’ van Jerzy Gregorek. Juist bij zelfhulp, teamwork en leiderschap is deze visie cruciaal. In de trainingen van De Marinier & De Therapeut krijgen trainees daarom de ruimte om in hun eigen ongemak groei te vinden, schoonheid te zien en daardoor een assertiever, gezonder en liefdevoller mens te worden.

Gerben Roosink van de Marinier en de Therapeut

Gerben Roosink
  06 3072 9292
  gerben@dmdt.nu
  LinkedIn Gerben

Gerben Roosink (Trainer)

Gerben heeft gediend bij de zeevarende elite eenheid van de Nederlandse krijgsmacht; het Korps Mariniers. Daarna studeerde hij aan de Kunstacademie. Deze ervaringen geven hem een brede, diepe en scherpe blik op mensen.

“Ik zie wat er met mensen gebeurt als ze mentaal en fysiek naar de klote gaan en daar proberen uit te klimmen. Dat geploeter is een goed teken van gezonde overlevingsdrift en wordt veel beter gedragen in een groep dan eenzaam en alleen. Daaruit komt een intrinsieke motivatie om het beste te geven voor jezelf én voor een ander. Daar werk ik aan, want alleen dan ontstaat echt groei.”

WHO CARES WINS